Opća stomatologija

Uklanjanje karijesa, rekonstrukcija zuba i slične radnje su polazna tačka stomatologije odnosno spadaju u opću stomatologiju.

Preventivnim djelovanjem spriječavamo kvarenje zuba i nastanak zdravstvenih tegoba naših klijenata.

Također uz ispravan i personaliziran pristup našim klijentima otklanjamo strah od posjete zubaru.

Poseban tretman imamo prema naših najmlađim klijentima kojima na poseban način približavamo stomatologiju i općenitu dentalnu njegu.