Dijagnostika

Dijagnostika zauzima vrlo važno mjesto u stomatologiji i početni je korak bilo kojeg stomatološkog procesa.

Kvalitetna dijagnostika nam daje priliku da naše naredne korake uradimo na najbolji i najsigurniji mogući način za naše klijente.

U skladu sa navedenim posjedujemo najkvalitetniji digitalni 3D aparat za rentgensko slikanje. Prednost ovog aparate jeste da ima mnogo manje tj. zanemarivo zračenje u odnosu na klasični rentgen te nam pruža mogućnost da ustanovimo dijagnozu do najsitnijih detalja.