Kada ne treba ugrađivati dentalne implantate

Oprez sa sistemskim bolestima, dijabetesom i HIV-om Neki lijekovi mogu utjecati na stepen odbacivanja [...]