Totalne proteze i mini implantati

Jednostavno rješenje kompliciranih situacija Estetika je kod bezubih pacijenata ozbiljno narušena, donja trećina lica se [...]