Estetika je kod bezubih pacijenata ozbiljno narušena, donja trećina lica se smanjuje, ugao usana pada nadolje, a nazolabijalne bore se produbljuju