Opcije plaćanja:opcije.placanja

Cijene usluga izražene su u KM (Konvertibilna marka).

Naziv usluge Cijena u KM Količina
Specijalisticki pregled 50 kom
Pregled i konsultacije 20 kom
Termokauterizacija, vitalitet zuba 10 kom
Preventivno zaljevanje fisura po zubu 20 kom
Endodoncija-prva pomoc, aplikacija lijeka 30 kom
Duboko ispiranje gingivalnih džepova 30 kom
Tretman preosjetljivosti vrata zuba po seansi 20 kom
Ultrazvucno skidanje kamenca 40 kom
Izbjeljivanje po zubu 100 kom
Splint (jedan zub) 30 kom
Subgingivalna kiretaža (jedan zub) 40 kom
Otvorena kiretaža sa suturom (jedan zub) 40 kom
Flap operacija (jedan zub) 80 kom
Flap operacija – dodavanje vještacke kosti 2,0 ccm3 1400 kom
Ketak molar 20 kom
Ketak molar sa direktnim prekrivanjem pulpe 35 kom
Tecni kompozit 50 kom
Jednopovršinski kompozitni ispun 30 kom
Dvopovršinski kompozitni ispun 40 kom
Tropovršinski kompozitni ispun 50 kom
Kompozitna nadogradnja prednjih zuba 70 kom
Vitalan zub-ugradnja parapulpalnog kocica 60 kom
Avitalan zub-ugradnja radix ankera 60 kom
Fiberglass kocic-po zubu 80 kom
Specijalisticki pregled 50 kom
Kontrolni pregled 20 kom
Previjanje 15 kom
Liveni metalni kocic-po zubu 50 kom
Liveni zlatni kocic-po zubu 150 kom
Izbjeljivanje jedne vilice 300 kom
Izbjeljivanje zuba-Beyond whitening accelerator 600 kom
Ugradnja cirkona na zub 30 kom
Cirkon kocic liveni-po zubu 200 kom
Skidanje stare navlake 20 kom
Recementiranje stare navlake compositnim cementom 50 kom
Recementiranje stare navlake 3M Relyx luting cementom 20 kom
Korekcija protetskog rada (proteze) 20 kom
Reparatura protezne baze, dodatak kukice, dodatak zuba sa otiskom 60 kom
Analiza modela 30 kom
Metalo-keramicka navlaka 250 kom
Porculanska navlaka sa zlatnom kapicom 0 kom
Keramicka faseta VENEER 400 kom
RVG sa analizom (po snimku) 20 kom
OPG-panoramski snimak obje vilice 45 kom
RVG paranazalne šupljine (PNS) 40 kom
RVG temporomandibularnog zgloba (TMZ) 40 kom
Lokalna anestezija 10 kom
Sprovodna-mandibularna anestezija 15 kom
Kanalsko lijecenje jednokorjenog zuba sa punjenjem kanala 80 kom
Kanalsko lijecenje dvokorjenog zuba sa punjenjem kanala 90 kom
Kanalsko lijecenje trokorjenog zuba sa punjenjem kanala 110 kom
Revizija kanala 120 kom
Keramicka faseta VENEER-CAD CAM 400 kom
Zirconium kruna 400 kom
Porculanska kruna-CAD CAM 250 kom
Bezmetalna kruna Empres 400 kom
Teleskop kruna 500 kom
Maryland most 500 kom
Cementiranje Maryland mosta 40 kom
InlayOnlay porcelanski 250 kom
InlayOnlay porcelanski- CAD CAM 250 kom
Compositni Inlay 200 kom
Zlatni Inlay 250 kom
Privremena totalna proteza 250 kom
Totalna akrilatna proteza 300 kom
Totalna proteza sa metalnom mrežom 380 kom
Totalna proteza sa keramickom frontom 650 kom
Privremena parcijalna proteza 200 kom
Parcijalna proteza 300 kom
Parcijalna proteza sa keramickom frontom 650 kom
Skeletirana vizil proteza (parcijalna proteza sa metalnom bazom) 500 kom
Vizil proteza sa Vita Fisiodent zubima 600 kom
Vizil proteza sa keramickim zubima 600 kom
Vizil proteza sa 2 atacmena 1200 kom
Vizil proteza + keramicki zubi 1500 kom
Dvije teleskop krune sa proteznim nastavkom 1300 kom
Rigl 620 kom
Rigl sa tri clana 1370 kom
Metalna mreža 80 kom
Dodler precka – metalna 800 kom
Michigen zaštitna udlaga 120 kom
Žabica 80 kom
Skidanje konaca 10 kom
Extrakcija zuba sa anestezijom 50 kom
Komplikovano vadenje zuba-ne operativno 100 kom
Hirurško odstranjenje zuba 200 kom
Extrakcija zuba kod srcanih bolesnika 50 kom
Vadenje mlijecnog zuba sa anestezijom 30 kom
Zaustavljanje postoperativnog krvarenja sa šavovima 100 kom
Kiretaža i zbrinjavanje inficirane rane 50 kom
Terapija alveolita – po posjeti 50 kom
Odstranjivanje impaktiranog zuba 200 kom
Subtotalna impakcija 150 kom
Gingivektomija parcijalna 500 kom
Gingivektomija totalna 1000 kom
Odstranjivanje benignih tumora oralne sluzokože 300 kom
Odstranjivanje benignih tumora oralne sluzokože sa preparacijom režnja 500 kom
Odstranjivanje vilicnih cista 300 kom
Apikotomija, bez punjenja, po korenu 200 kom
Apikotomija sa retrogradnim punjenjem, MTA 250 kom
Apikotomija serijska – po zubu 150 kom
Frenulektomija 200 kom
Cirkumcizija 50 kom
Oslobadanje retiniranog zuba 500 kom
Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu 150 kom
Specijalisticki pregled 50 kom
Kontrolni pregled 20 kom
Skidanje konaca 10 kom
Primarna hirurška obrada rane bez suture 150 kom
Primarna hirurška obrada rane sa suturom 600 kom
Sekundarna hirurška obrada rane 500 kom
Ubrizgavanje kortizonskih preparata u vilicni zglob 50 kom
Blokada zgloba Xilocainom 30 kom
Repozicija luxiranog zgloba 50 kom
Buržiranje izvodnog kanala pljuvacne žljezde 30 kom
Ispiranje kanalikularno pljuvacne žlijezde sa fiziološkim rastvorom 50 kom
Aplikacija antibiotika kanalikularno 60 kom
Punkcija pljuvacne žlijezde 100 kom
Odstranjivanje konkramenata iz izvodnog kanala pluvacne žlijezde 100 kom
Biopsija 100 kom
Punkcija tumora 50 kom
Odstranjivanje benignog tumora kože 300 kom
Odstranjivanje benignog tumora kože sa preparacijom režnja 500 kom
Odstranjivanje vilicnih cista 300 kom
Odstranjivanje benignih tumora kostiju lica 500 kom
Odstranjivanje benignih tumora vrata 500 kom
Odstranjivanje benignih tumora poglavine 500 kom
Odstranjivanje benignog tumora na licu 300 kom
Odstranjivanje benignog tumora na usnoj školjki 500 kom
Odstranjivanje malignog tumora kože sa preparacijom režnja 1000 kom
Klinasta excizija usne 600 kom
Blokada kod neuralgija nervusa trigenimusa 50 kom
Blokada kod pareze nervusa facijalisa 50 kom
Neuroeksereza  nervusa infraorbitalisa 500 kom
Neuroeksereza nervusa mentalis 300 kom
Neuroeksereza  nervusa mandibularisa 1500 kom
Punkcija 50 kom
Incizija abcesa bez drenaže 100 kom
Incizija sa drenažom 200 kom
Miteseroktomija 100 kom
Ekskohelacija lokalnog osteomielita kod kostiju lica 500 kom
Punkcija sinusa 100 kom
Primarna plastika oro-antralne komunikacije 500 kom
Sekundarna plastika oro-antralne komunikacije 1000 kom
Sekundarna plastika oro-antralne komunikacije sa radikalnom operacijom sinus 2000 kom
Odstranjivanje ciste iz sinusa 1000 kom
Odstranjivanje stranog tijela iz sinusa 1000 kom
Parcijalna profundacija forniksa 300 kom
Transpozicija nervusa mentalisa 400 kom
Redukcija alveolarnog grebena 400 kom
Kortikotomija 1000 kom
Totalna nivelacija alveolarnog grebena 1000 kom
Ekscizija ožiljka na licu sa direktnom suturom 600 kom
Ekscizija ožiljka na licu sa upotrebom lokalnog režnja 1000 kom
Ekscizija tetovaže (po cm dužine) 200 kom
Ekscizija tetovaže sa upotrebom lokalnog režnja 1000 kom
Blefaroplastika jednostrana (oba kapka) 1000 kom
Blefaroplastika jednostrana (jedan kapak) 500 kom
Blefaroplastika obostrana (cetri kapka) 2000 kom
Korekcija otopostaze-jednostrana 1500 kom
Korekcija otopostaze-obostrana 4000 kom
Korekcija otopostaze-obostrana 5000 kom
Odstranjivanje imapktiranog zuba u opctoj anesteziji 1200 kom
Odstranjivanje dva impaktirana zuba u opctoj anesteziji 1300 kom
Odstranjivanje tri impaktirana zuba u opctoj anestezij 1400 kom
Odstranjivanje cetiri impaktirana zuba u opštoj anestezij 1500 kom
Osealna supstitucija (po kvadrantu) sa 2,0 ccm3 kosti 1500 kom
Ugradnja STRAUMANN implantata 1000 kom
Ugradnja ZIMER implantata 1000 kom
Preparacija kaviteta sa laserom 50 kom
Preparacija kaviteta sa laserom + plomba (za djecu) 50 kom
Priprema gingivalnog ruba za otisak 50 kom
Otklanjanje polipa sa laserom 50 kom
Sterilizacija kanala sa laserom 30 kom
Vadenje krune zuba sa laserskom obradom korijena 100 kom
Otklanjanje afti sa laserom 30 kom
Subgingivalna kiretaža sa laserom (jedan zub) 80 kom
Subgingivalna kiretaža sa laserom (više od 4 zuba, po zubu) 60 kom
Apikotomija jednokorjena 400 kom
Apikotomija višekorjena 600 kom
Apikotomija serijska (po zubu) 300 kom
Frenulektomija 200 kom
Cirkumcizija 200 kom
Incizija abscesa bez drenaže 200 kom
Prvi pregled 50 kom
Terapija mobilnim aparatom 500 kom
Terapija funkcionalnim aparatom 500 kom
Terapija fiksnim aparatom(jedna vilica) 1500 kom
Terapija fiksnim aparatom estetski breketi(jedna vilica) 1700 kom
Delaireova maska 300 kom
RME 300 kom
Haedgir kao samostalni aparat 250 kom
Podvez brade 70 kom
Drugi aparat u sklopu terapije 250 kom
Kompozitna nadogradnja premolara 70 kom
Kompozitna nadogradnja molara 70 kom
Composit Veneer 200 kom
Ekstrakcija zaostalog korjena sa obradom rane 80 kom
Popstavljanje gingiva formera 100 kom
Abudment cementretained 300 kom
Lipstabilisation 1500 kom
Crownlenthening 2000 kom
Free gingival graft 1500 kom
Tunelling sa autograftom 1500 kom
Tunelling sa allodermom 2500 kom
Režanj sa autotransplantatom s tubera 500 kom
Aplikacija kolagene pericardium membrane 4×3 460 kom
Aplikacija kolagenog konusa 100 kom
Augmentacija mekog tkiva oko dentalnog implantata sa autograftom 500 kom
Split ridge 500 kom
Odstranjenje dentalnog implantata 500 kom
Augmentacija grebena autotransplantatom s ramusa ili simfize po kvadrantu 1500 kom
Sinuslift 1000 kom
Kontrolni stomatološki pregled 10 kom
Trepanacija zuba sa anestezijom 50 kom
Prekrivanje pulpe zuba 30 kom
Vitalna amputacija pulpe 40 kom
Mortalna amputacija pulpe 30 kom
Preoperativno definitivno punjenje 1 kanala zuba 80 kom
Vadenje stranog tijela iz kanala korijena zuba 100 kom
Lijecenje mlijecnog zuba 35 kom
Oblikovanje labijalne ili bukalne površine zuba kompozitom 80 kom
Poliranje kompozitnog ispuna 10 kom
Direktni kompozitni inlay na 1 površini 100 kom
Direktni kompozitni inlay na 2 površine 120 kom
Direktni kompozitni inlay na 3 površine 150 kom
Livena metalna nadogradnja 100 kom
Totalna proteza sa phisiodens zubima 400 kom
Wironit proteza sa phisiodens zubima 600 kom
Akrilatna proteza sa dve teleskop krune 1000 kom
Bezmetalna skeletirana proteza 700 kom
Totalna proteza sa metalnom Wironit mrežom 600 kom
Podlaganje proteze 100 kom
Zamijena plasticnih atecmena- 1 par 100 kom
Ceka anker Bredent 1 kom 200 kom
Privremena akrilatna navlaka 30 kom
Operativno odstranjenje zaostalog korijena 150 kom
Operativno odstranjenje izniklog zuba 150 kom
Ekstrakcija izniklog umnjaka 80 kom
Hemisekcija, disekcija, amputacija korijena zuba 100 kom
Hirurško zbrinjavanje OA komunikacije 200 kom
Cistektomija 250 kom
Popunjavanje koštanog defekta ALVEOROTECT membranom 100 kom
Odstranjivanje stranog tijela iz kosti 300 kom
Replantacija zuba sa imobilizacijom 250 kom
Intraoralna incizija sa aplikacijom drena 50 kom
Ekscizija manjih tumora 200 kom
Hirurško šivenje rane 50 kom
Airflow tretman po zubnom luku 30 kom
Udlaga za izbjeljivanje po zubnom luku 100 kom
Izbjeljivanje 1 zubnog luka sa udlagom 150 kom
Izbjeljivanje oba zubna luka sa udlagama 500 kom
Izbjeljivanje avitalnog zuba 50 kom
Jednopovršinski amalgamski ispun 30 kom
Dvopovršinski amalgamski ispun 40 kom
Tropovršinski amalgamski ispun 50 kom
Privremeni ispun 10 kom
Fosfatni ispun 20 kom
Alphaplast ispun 30 kom
Godisnji kontrolni pregled nakon ugradnje implanata 70 kom
A prf 120 kom
I prf 120 kom
Strauman suprastruktura 283 kom
Uklanjanje zubog kamenca i mekih naslaga 40 kom
Izrada privremenog rada 110 kom
Interseanso punjenje kanala korijena Ca(OH)2 pastom 30 kom
Strauman lokator 400 kom
Osealna supstitucija 600 kom
Kolageni konus 100 kom
Aplikacija botiss membrane 228 kom
Lokator abutment 205 kom
Titanijumska membrana 690 kom
Privremena krunica 10 kom
Privremena Strauman suprastruktura 80 kom
 Upotreba Versah borera 100 kom
Splint 100 kom
Privremene suprastrukture 80 kom
Digitalni ortopan 30 kom
Digitalni ortopan sa uvecanjem 1,25 30 kom
Digitalni ortopan za snimanje djece 30 kom
DIgitalni ortopan bez ramusa 30 kom
DIgitalni snimak TMZ sa otvorenim i zatvorenim ustima 30 kom
Digitalni snimak zuba retroaveolarni, bite wing, okuzalni 30 kom
Telerentgen (cefalogram) 30 kom
Posteriorno arteiorni (PA) arteiorno posteriorni 30 kom
Digitalni snimak paranazalnih sinusa 30 kom
Reizdavanja 3D CBCT snimka 20 kom
3D CBCT 5 cm Volumen 5×5 30 kom
3D CBCT 8 cm volumen 8×8 75 kom
3D CBCT 10×11 cm  volmen 10×11 cm 100 kom
Reizdavanja 2D snimka (bilo koji snimak) 30 kom
Reizdavanje digitalnog snimka zuba 3 kom
Kefalometrijska analiza 30 kom
Analiza telerengen snimka 30 kom