Oralna hirurgija

Česta komplikacija u stomatološkoj ordinaciji

Bol nakon vađenja zuba Učestaliji je nakon vađenja zuba u donjoj nego u gornjoj vilici, a najčešće [...]

Šta je gingivalna recesija

Ogoljen korijen zuba narušava i funkciju i estetiku Gingivalna recesija najčešće se javlja na [...]

Mogućnosti periodontalne hirurgije

Nije lijek, ali poboljšava prognozu oboljenja Najčešći uzrok nastanka periodontalnog oboljenja je nakupljanje i zadržavanje [...]

Promjene u usnoj šupljini

Operacija liječi ciste čeljusti Mehanizam rasta cista nije sasvim jasan, ali moguće je da i [...]

Komplikacije vađenja zuba

Krvarenje je često i neugodno Krvarenje koje se javlja neposredno poslije vađenja zuba posljedica je [...]

Kada ne treba ugrađivati dentalne implantate

Oprez sa sistemskim bolestima, dijabetesom i HIV-om Neki lijekovi mogu utjecati na stepen odbacivanja [...]