Dentalni implantati

Zubi su ogledalo lica

Pet koraka do zanosnog holivudskog osmijeha Želite li potpunu rekonstrukciju zuba, tu je dizajn osmijeha koji [...]

Kada ne treba ugrađivati dentalne implantate

Oprez sa sistemskim bolestima, dijabetesom i HIV-om Neki lijekovi mogu utjecati na stepen odbacivanja [...]

Imedijatna ugradnja implantata

Novi zubi odmah nakon vađenja starih Klinički nalazi u posljednjih 20-ak godina s dobrim rezultatima [...]

CAD/CAM sistem u stomatologiji

Rekonstrukcija zuba u jednom danu Pomoću ove tehnologije sve se radi izvan zubne šupljine, složeni [...]

Totalne proteze i mini implantati

Jednostavno rješenje kompliciranih situacija Estetika je kod bezubih pacijenata ozbiljno narušena, donja trećina lica se [...]